Curatele

Curatele

Curatele is een maatregel voor mensen die niet goed voor zichzelf kunnen zorgen. Bijvoorbeeld verstandelijk gehandicapten, psychiatrisch patiënten of mensen die verslaafd zijn. Curatele is vooral bedoeld als bescherming tegen anderen die misbruik van de situatie kunnen maken.

Curatele is de meest uitgebreide beschermingsmaatregel. Een ondercuratelestelling wordt uitgevoerd als iemand zijn financiële en persoonlijke zaken niet meer zelf kan regelen. Iemand die onder curatele is gesteld mag over bijna niets meer zelfstandig beslissen. De curator neemt beslissingen over het geld, de goederen en vaak ook over de verzorging, verpleging, behandeling of begeleiding van de persoon die onder curatele staat.

Als het nodig is kunnen wij de aanvraag tot curatele opstellen. Het verzoek wordt ingediend bij de kantonrechter. Als het verzoek bij de rechtbank is ontvangen komt er een zitting. Op de zitting vraagt de rechter de mening van de betrokkene over de gevraagde maatregel. Vaak zijn dit de partner en familieleden. De familieleden die schriftelijk hebben verklaard dat zij met de maatregel instemmen, worden in de regel niet meer voor de zitting opgeroepen. Als de betrokkene zelf niet op de zitting kan komen, dan kan de rechter naar de instelling gaan waar hij of zij verblijft. De maatregel gaat in op de dag dat de rechter de uitspraak doet.

Iemand die onder curatele staat is handelingsonbekwaam. Dit betekent dat hij zonder toestemming van de curator geen rechtshandelingen kan verrichten die niet kunnen worden teruggedraaid. Zoals bijvoorbeeld het kopen of huren van een huis.

Een ondercuratelestelling wordt gepubliceerd in het openbare curatele- en bewindregister. Omdat het gepubliceerd wordt kan een curator rechtshandelingen die door iemand gedaan zijn die onder curatele gesteld is terugdraaien.

Sigma Bewindvoering biedt persoonlijk beschermingsbewind, curatele en mentorschap.

Contactgegevens