Sigma Bewindvoering

Bewindvoering

Soms is iemand niet in staat om de eigen financiële zaken te beheren. Bijvoorbeeld omdat het allemaal tegenzit. Soms zijn er ook problematische schulden of is er een verslaving, een ziekte, ouderdom of een handicap.

Het is niet altijd mogelijk of wenselijk dat een familielid het beheer van de financiën overneemt. In zo'n situatie kan het beheer ook worden uitbesteed aan een professionele bewindvoerder. U bent dan bij Sigma Bewindvoering aan het juiste adres.

Beschermingsbewind moet worden aangevraagd bij de rechtbank. U kunt zelf beschermingsbewind aanvragen, maar Sigma Bewindvoering kan u daarbij ook helpen.

Als het beschermingsbewind wordt uitgesproken dan komen de financiële zaken voor bepaalde of onbepaalde tijd onder beheer van de bewindvoerder.

Eerst brengen wij uw financiële situatie in kaart. Het is belangrijk dat alles stabiel wordt. Als het nodig is wordt daarna gezocht naar oplossingen voor uw problemen.

Met een periodieke verantwoording en regelmatig persoonlijk contact bent u altijd op de hoogte van de stand van uw financiële zaken. Jaarlijks legt de bewindvoerder verantwoording af aan de rechtbank.